UUSI NIMI, SAMA PEHMOISUUS. "Pušku pusku" - säkkituolit nyt nimellä "SLOWDOWN"
Pohjois-Euroopan suurin säkkituolien valmistaja!
Ota yhteyttä! Puh: 0207320190 E-mail: info@slowdownshop.fi

Käyttöehdot

SLOWDOWN Käyttöehdot

1. Määritelmät:
1.1. Slowdownshop.fi – verkkokauppaa hallinnoi Viron tasavallassa rekisteröity yritys Myroom OÜ. 
    Registeröintinumero: 12610206. 
     ALV-numero: EE101703772
    Osoite: Rästiku 6, 76401, Laagri alevik, Harjumaa, Viro.
    Sähköposti: info@slowdownshop.fi
    Puhelinnumero: 0207320190
1.2. Slowdownshop.fi - verkkokauppa toimii osoitteessa www.slowdownshop.fi
1.3. Ostaja" on (1) oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, ts. henkilö, joka on täysi-ikäinen ja joka ei ole holhouksen alainen; 2) 14–18-vuotias alaikäinen, jolla on vanhempiensa tai huoltajiensa suostumus, paitsi jos hän on holhouksen alainen; (3) oikeushenkilö; (4) kaikkien edellä mainittujen henkilöiden asianmukaisesti valtuutetut edustajat.
1.4. "Osapuolet" tarkoittaa Ostajaa ja Myyjää (yhteisesti).
1.5. ”Henkilötiedoilla" tarkoitetaan mitä tahansa tietoa, joka liittyy luonnolliseen henkilöön (rekisteröity), jonka henkilöllisyys on tiedossa tai joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa esimerkiksi etu- ja sukunimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron avulla.
1.6. "Ehdoilla" tarkoitetaan näitä SLOWDOWN - kaupassa, mukaan lukien verkkokaupassa, myynnin ja ostojen ehtoja.

2. Yleiset ehdot:
2.1. Ostaja vahvistaa nämä säännöt lukemalla ne ja klikkaamalla ruutua "Olen lukenut ja hyväksyn käyttöehdot". Tällä tavalla hyväksytyt ehdot ovat osapuolia sitova oikeudellinen asiakirja, jossa määritellään ostajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet, tavaran osto- ja palautusehdot sekä tavaran toimitus- ja palautusmenettely ja muut asiaan liittyvät ehdot.
2.2. Slowdownshop.fi verkkokaupasta voivat ostaa vain sääntöjen kohdassa 1.3 määritellyt ostajat. Ostaja, luettuaan ja hyväksyttyään säännöt, vahvistaa, että hänellä on oikeus ostaa tavarat slowdownshop.fi -sivustolta.
2.3. Tarvittaessa tai Suomen tasavallan lainsäädännön edellyttämin edellytyksin myyjällä on oikeus muuttaa tai täydentää näitä sääntöjä.
2.4. Mikäli myyjällä on oikeus tai velvollisuus toimittaa ostajalle tiedot tai asiakirjat sähköpostitse, ostaja on yksin vastuussa ostajalle kuuluvan voimassa olevan sähköpostiosoitteen toimittamisesta.

3. Tavaran tilaus, osto- ja myyntioikeussuhteen muodostuminen:
3.1. Ostaja voi tilata tuotteita SLOWDOWN lta seuraavista kohteista:
3.1.1.Verkokauppa: slowdownshop.fi
3.2. Ostajan tilatessaan tavaroita verkkokaupasta on annettava myyjän pyytämiin asianmukaisiin kenttiin henkilökohtaiset tai yritystietonsa, jotka ovat tarpeen tilauksen asianmukaisen toteuttamisen kannalta.
3.3. Kun ostaja suorittaa tavaran valinnan ja ostoskorin täyttämisen jälkeen kaikki tilaustoimenpiteet, joista viimeinen on maksutavan valinta ja vahvistus, myyjän ja ostajan välinen oikeussuhde sekä osto-myyntisopimus katsotaan syntyneeksi.
3.4. Jokaisen ostajan tilaus tallennetaan slowdownshop.fi -tietokantaan.
 
4. Ostajan oikeudet:
4.1. Ostajalla on oikeus ostaa tavaroita slowdownshop.fi -sivustolta näiden sääntöjen mukaisesti.
4.2. Ostajalla on oikeus peruuttaa tilaus näissä säännöissä kuvatulla tavalla.
4.3. Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus näissä säännöissä säädetyn menettelyn mukaisesti.
4.4. Ostajalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa ostamansa tavarat kohdassa "Takuu ja palautukset" määritellyn menettelyn mukaisesti.
4.5 Ostajalla on muut näissä käyttöehdoissa ja Suomen tasavallan lainsäädännössä määrätyt oikeudet.

5. Ostajan velvollisuudet:
5.1. Slowdownshop.fi-sivustoa käyttävän ostajan tulee noudattaa velvollisuuksiaan, näitä ehtoja ja muita verkkosivustolla nimenomaisesti mainittuja ehtoja, eikä hän saa rikkoa Suomen tasavallan lainsäädäntöä.
5.2. Ostajan tulee maksaa tilaamansa tavarat tai palvelut ja hyväksyä ne näissä ehdoissa säädetyn menettelyn mukaisesti.
5.3. Ostaja, joka on merkinnyt "Kyllä" kenttään "Tilaa uutiskirje" oston yhteydessä, suostuu vastaanottamaan SLOWDOWN -uutiskirjeitä, jotka sisältävät erikoistarjouksia.
5.4. Vastaanotettuaan säkkituolin ostajan tulee purkaa se pakkauksesta, ts. eli pussia ei saa säilyttää suljetussa pakkauksessa. Kuljetuksen aikana papupussi voi altistua kosteudelle lämpötilaerojen vuoksi ja siksi se on poistettava heti kun vain mahdollista.

6. Myyjän oikeudet:
6.1. Myyjällä on oikeus muuttaa, keskeyttää tai lopettaa tiettyjen slowdownshop.fi-sivuston toimintojen tai niiden osan toiminta sekä muuttaa slowdownshop.fi-sivuston elementtien asettelua.
6.2. Myyjällä on oikeus keskeyttää tai lopettaa slowdownshop.fi toiminta. Tässä tapauksessa kaikki hyväksytyt ja vahvistetut Ostajien tilaukset täytetään eikä uusia tilauksia hyväksytä.
6.3. Myyjällä on oikeus muuttaa slowdownshop.fi tarjoamien palvelujen laajuutta tai niiden osia, keskeyttää, lopettaa palvelu tai sen osan tarjoaminen, veloittaa palveluista tai niiden osasta.
 
7. Myyjän velvollisuudet:
7.1. Myyjä sitoutuu tarjoamaan ostajalle mahdollisuuden käyttää slowdownshop.fi tarjoamia palveluita näiden ehtojen ja muiden slowdownshop.fi asiakirjojen mukaisesti.
7.2. Myyjä sitoutuu toimittamaan ostajan tilaamat tavarat ja vastaanottamaan ostajan palauttamat tavarat näiden ehtojen mukaisesti.
7.3. Jos erityiset olosuhteet eivät salli myyjän toimittaa tilattua tuotetta ostajalle, myyjä sitoutuu tarjoamaan ostajalle vastaavan tuotteen tai ominaisuuksiltaan mahdollisimman samankaltaisen tuotteen. Mikäli ostaja kieltäytyy ottamasta vastaan tarjottua vastaavaa tuotetta, niin myyjä palauttaa ostajalle hänen maksamansa rahat 14 (neljäntoista) arkipäivän kuluessa, mikäli ennakkomaksu on suoritettu, ja peruuttaa tilauksen kaikissa tapauksissa.

8. Tavaroiden hinnat, toimitus ja maksuaikataulu:
8.1. Slowdownshop.fi :lle laaditussa tilauksessa tavaroiden hinnat ilmoitetaan euroina sisältäen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisen ALV:n. Tavarat myydään ostajalle slowdownshop.fi verkkokaupassa tilaushetkellä voimassa olevilla hinnoilla.
8.2. Ostaja voi maksaa tilaamansa tavarat jollakin seuraavista tavoista:
8.2.1. Erikseen määritellyillä sähköisillä maksutavoilla
8.2.2. Pankkisiirrolla
8.2.3. Klarna Checkout
8.2.4. Klarna osamaksu
8.2.5. Paypal
8.3 Tavaran toimitusaika alkaa, kun myyjä on vastaanottanut tavaran maksun tai vahvistuksen oston rahoituksesta (jos ostaja on valinnut Ehtojen kohdassa 8.2.4 määritellyn maksutavan). Jos maksua ei vastaanoteta 7 kalenteripäivän kuluessa, tilaus peruuntuu automaattisesti.
8.4 Hyväksymällä säännöt ostaja hyväksyy tavaroihin liittyvien ostoasiakirjojen (alv-laskut) sähköisen toimituksen ostajan rekisteröintilomakkeessa mainittuun sähköpostiin. ALV-laskuissa on ilmoitettava valitut tavarat, niiden määrä, tavaroiden lopullinen hinta kaikkine veroineen ja maksuineen sekä muut kirjanpitolainsäädännön edellyttämät tiedot.
8.5 Tavaran hinta ei saa muuttua sen jälkeen, kun myyjä on vahvistanut tilauksen, ellei tavaran hinta ole muuttunut tietojärjestelmien teknisistä virheistä tai muista myyjästä riippumattomista objektiivisista syistä. Jos ostaja ei tässä tapauksessa suostu ostamaan tuotetta uudella hinnalla, ostaja voi kieltäytyä tilauksestaan ilmoittamalla siitä myyjälle 2 (kahden) arkipäivän kuluessa. Jos tilaus peruutetaan tässä kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, kaikki ostajan maksamat summat palautetaan.
8.6. Myyjän, joka ilmoittaa kampanjan/erikoistarjouksen tavaroille tai tavararyhmille, tulee ilmoittaa ostajalle, että tavaroiden alennuksia ei lasketa yhteen muihin alennuksiin (esim. kampanja ei koske myymälässä olevia tuotteita - alennuksia ei voi yhdistää).
8.7 Hyväksymällä nämä ehdot ostaja hyväksyy, että tavaroiden toimitus saattaa poikkeustapauksissa viivästyä odottamattomien ja myyjästä riippumattomien olosuhteiden vuoksi. Tällöin myyjä on velvollinen ottamaan yhteyttä ostajaan viipymättä ja sopia tavaroiden toimitusajoista ja ehdoista.
8.8 Ostajan tulee, tavaraa ostajalle luovutettaessa, yhdessä myyjän tai tämän valtuuttaman edustajan kanssa tarkistaa lähetyksen ja tavaran kunto, ja allekirjoittaa lähetyksen toimitus- ja vastaanottoasiakirja. Kun ostaja on allekirjoittanut toimitus- ja vastaanottoasiakirjan, tavara katsotaan toimitetuksi asianmukaisessa kunnossa, poikkeuksena tästä ovat tehdasvirheet tai muut virheet, joita ei ole voitu havaita tavaran ulkoisen tarkastuksen yhteydessä.

Mikäli ostaja huomaa, että toimitetun tavaran pakkaus on vaurioitunut (ryppyinen, märkä tai muutoin ulkoisesti vaurioitunut), tavara on vaurioitunut ja/tai tavara on väärästä sarjasta, ostajan tulee ilmoittaa siitä tuotteen toimitus- ja vastaanottoasiakirjassa myyjän tai tämän edustajan läsnäollessa sekä laatia vapaamuotoinen selvitys rikkomuksesta/virheestä ja ilmoittaa myyjälle tilanteesta sähköpostilla osoitteeseen info@slowdownshop.fi
Mikäli näitä toimenpiteitä ei suoriteta, myyjä vapautuu vastuusta tavaralle aiheutuneesta vahingosta, jos vahingon syy ei ole tehdasvika ja/tai jos poikkeamat olisi voitu havaita ulkoisen tarkastuksen yhteydessä.
 
9. Vastuu:
9.1. Ostaja on vastuussa slowdownshop.fi -sivustolla suoritetuista toiminnoista.
9.2. Myyjä vapautuu vastuusta tapauksissa, joissa vahinko johtuu siitä, että ostaja ei ole lukenut näitä ehtoja eikä ole ottanut huomioon myyjän suosituksia ja velvollisuuksia, vaikka hänelle on siihen annettu mahdollisuus.
Taivaallinen istumakokemus

Pehmeä nautinto joka mukautuu täysin kehosi muotoon

Nopea tuotanto

Tilauksesi valmistetaan sinulle meidän tehtaalla 2-5 päivässä

Vaihdettavat materiaalit

Voit vaihtaa erikseen sisältöä, sisä- ja ulkolaukkua million ja miten haluat

Laaja valikoima

Laaja valikoima tuotteita ulko- ja sisäkäyttöön eri kankailla

Asiakaspalvelu

Huomioi, että sivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi, tilastointi- ja markkinointitarkoitukseiin. Klikkaamalla "Hyväksy" painiketta, annat suostumuksesi evästeiden käytölle. Lue lisää evästeistä: Tietosuojakäytäntö